Parimad laenud 2024

Reeglid ja tingimused

Sissejuhatus

Käesolev veebisait (MoneyGuru24.com) on kindlustatud ja on äriühingu OÜ MoneyGuru (registreeritud Läti Vabariigi äriregistris, osaühingu registrikood 41503072001), registreeritud aadressil: Karla Ulmana allee, Riia LV 1004, Läti.
Antud tingimustes tähistatakse sõnadega "meie" ja "meid" MoneyGuru24.com ja sõnadega "Teie" ja "Te" iga isikut, kellel on juurdepääs ja kes kasutab seda veebisaiti.

1. Üldsätted

1.1. Reeglid ja tingimused reguleerivad selle veebisaidi kasutamist. Veebisaidi kasutamine tähendab, et Te olete täiesti nõus nende Reeglite ja tingimustega.

1.2. Palun ärge kasutage veebisaiti, kui Te ei nõustu nende tingimustega.

1.3. Selleks, et kasutada teenuseid sellel veebisaidil, peate Te olema vähemalt 18-aastane.

1.4. Jätame endale õiguse muuta seda veebisaiti etteteatamata, teha muudatusi, ka antud Reeglites ja tingimustes. Muudatused tingimustes jõustuvad alates avaldamise kuupäevast sellel veebisaidil. Kuna need Reeglid ja tingimused võivad muutuda, palume Teil neid kontrollida iga kord, kui külastate seda veebisaiti. Teie jätkuv selle veebisaidi kasutamine tähendab Teie nõusolekut Reeglite ja tingimustega.

2. Meie teenused

2.1. Pakume sõltumatut online-teenust, mis annab Teile võimaluse uurida ja võrrelda teavet kolmandate isikute poolt pakutavate ja sellele veebisaidile paigutatud laenude. Meie võrdlusteenuseid saate kasutada tasuta. Me ei lisa mingeid lõive või komisjonitasusid toodetele või teenustele, mida Teie võrdlete. Meie teenus tutvustab teile kolmandaid isikuid, kes pakuvad laene palgapäevani ja muid finantsteenuseid. Meie teenused tagatakse kolmandate isikute - finantsteenuste pakkujate poolt. Nemad maksavad meile lõive ja/või komisjonitasusid klientide leidmise eest.

2.2. Mitte midagi sellel veebisaidil ei loeta ja ei saa tõlgendada kui ühegi sellel saidil nimetatud finantsteenuse finantsnõustamist, soovitust või eelistust. Informatsioon sellel veebisaidil on esitatud ainult üldise teabe edastamise eesmärgil ning selleks, et Teie saakite valida finantsteenused, mis kõige paremini vastavad Teie vajadustele. Te peate alati kontrollima teile huvi pakkuva finantsteenuse sobivust, kattuvust ja sihipärasust. Soovitame Teil küsida nõu sõltumatutelt asjatundjatelt enne kui ostate mis tahes finantsteenuse.

2.3. Mitte midagi sellel veebisaidil ei loeta ja ei saa tõlgendada kui pakkumist müüa Teile konkreetset finantsteenust või sõlmida teiega lepingut mis tahes finantsteenuse suhtes.

2.4. Meie eesmärgiks on pakkuda pidevat juurdepääsu sellele veebisaidile. Kuid me ei anna garantiid selle veebisaidi kättesaadavuse kohta, mis tahes rikete või asjaolude korral, mis ei ole seotud meiega. Me jätame endale õiguse peatada, piirata või lõpetada Teie juurdepääs sellele saidile igal ajal.

2.5. Me jätame endale õiguse ilma etteteatamata muuta, parandada, redigeerida, lisada või eemaldada mis tahes teavet, sisu või sellel saidil esitatud andmeid.

3. Lubatud kasutamine

3.1. Kasutajatel on lubatud külastada ja kasutada seda veebisaiti ainult isiklikuks, mitteäriliseks otstarbeks. Füüsilise või juriidilise isikuna saate Teie külastada ja kasutada seda saiti ainult enda isiklikul nimel, et leida finantsteenust vahetult iseenda jaoks. Juurdepääs saidile ja selle kasutamine muudeks eesmärgkideks kui isiklikeks ja mitteärilisteks on rangelt keelatud.

3.2. Te ei tohi seda saiti kasutada:

3.2.1. Mis tahes ebaseaduslikeks, kuritahtlikeks või kommerts tehinguteks.

3.2.2. Teise isiku kahjurlusteks, ähvardusteks, solvanguteks, laimuks, valesüüdistusteks, hirmutamiseks või ahistamiseks või sellisel kujul, mille korral te tungite teise isiku eraellu või sellisel kujul, mis meie määratluse kohaselt on ebasünnis, solvav, vihatav, vääritu, sobimatu, soovimatu, vastuvõetamatu, diskrimineeriv või kahjustav.

3.2.3. Teie isiklike andmebaaside, kirjete ja kataloogide või teise isiku andmebaaside, kirjete ja kataloogide loomiseks, kontrollimiseks, kinnitamiseks, uuendamiseks, muutmiseks või täiendamiseks.

3.2.4. Parandamiseks, muutmiseks või sekkumiseks mis tahes sisusse ja mis tahes käesoleva veebisaidi osas või selle saidi mis tahes osa ümberprojekteerimiseks.

3.2.5. Viisil, mis meie määratlusel hävitab, häirib või koormab ebamõistlikult või ebaproportsionaalselt meie tehnilisi süsteeme ja kommunikatsioone.

3.2.6. Kasutades mis tahes automatiseeritud tarkvara, tehnoloogilist protsessi, programmi, robott, veebikammijat ämblikut, andmete intellektuaalset analüüsi, traalimist või muud tarkvara, protsessi, programmi või ekraanilt lugemise või kursori liikumise jälgimise süsteemi.

4. Õigused intellektuaalomandile

4.1. Sellel saidil esitatud teave, sisu, materjalid või esitatud andmed kuuluvad meile, meie litsentsiaatidele või finantsteenuste pakkujatele, kelle teavet kuvatakse veebisaidil. Isiklikuks kasutamiseks võite ajutiselt printida, kopeerida, alla laadida või salvestada väljavõtteid teabest, sisust, materjalidest või informatsioonist sellelt lehelt, kui on täidetud järgmised tingimused:

4.1.1. Sellel saidil esitatud teavet, sisu, materjale või andmeid ei tohi kasutada mis tahes ärilistel eesmärkidel ning ei või ekspluateerida mis tahes ärilisel eesmärgil ilma Meie eelneva kirjaliku nõusolekuta.

4.1.2. Te ei tohi kasutada automatiseeritud tarkvara, protsessi, programmi, robotit, veebikammijat, ämblikku, andmete kogumist, traalimist või muud automatiseeritud tarkvara, protsessi, ekraanilt ugemise programmi või süsteemi.

4.1.3. Teavet ei saa müüa ega üle anda kolmandatele isikutele.

4.1.4. Koopias peavad säilima sellel veebisaidil sisalduvad viited autoriõigustele ja intellektuaalomandile. Keelatud on muuta sellise viitega paberist või digitaalsete koopiate teavet, sisu, materjale või andmeid.

4.1.5. Meie veebisaidil avaldatud teabe, sisu, materjalide või informatsiooni autoriks loetakse MoneyGuru24.com, meie litsentsiaadid või finantsteenuste osutajad. Kasutades saidi teavet, peate Teie viitama autorite nimetustele.

4.2. Kõik õigused MoneyGuru24.com kuuluvad meile.

5. Meie vastutuse piirid

5.1. Püüame selle poole, et tagada teabe täpsus ja asjakohasus sellel saidil - võimalusel parandada vead või desinformatsiooni niipea kui Meie saime sellest teada.

5.2. Me ei võta endale vastutust mis tahes kahjumi või kahju eest, mis on Teile tekitatud seoses kolmandate isikute poolt meile üle antud ning meie veebisaidil või mis tahes kolmanda isiku veebisaidil kättesaadava teabe, sisu, materjalide või andmete kasutamisega. Me ei kontrolli ega analüüsi seda teavet ja hoiatame Teid, et see teave, sisu, materjal või andmed võivad olla ebatäpsed, mittetäielikud või aegunud. Te olete ainuisikuliselt vastutav saadud teabe täpsuse, täielikkuse või ajakohasuse kontrollimise eest.

5.3. Igasugused seisukohad, arvamused, nõuanded, ülevaated, reitingud ja kommentaarid sellel saidil või kolmandate isikute saitidel, mis on loodud kolmandate isikute poolt (sh kohandatud sisu) ei peegelda meie arvamusi ja seisukohti ning ei ole meie nõuanneteks, ülevaadeteks ja reitinguteks. Te ei tohiks tugineda sellele teabele, seda ei ole kontrollitud, seda ei kontrollita, me ei tõenda nende andmete õigsust ja ei teosta nende toetust. Me ei võta endale vastutust mis tahes kahjumite või kahjude eest, mille tõttu Te võite kannatada seoses selliste seisukohtadega, arvamustega, nõuannetega, ülevaadetega, reitingutega ja kommentaaridega (sealhulgas seoses nende ebatäpsusega, eksitavusega või puudulikkusega).

5.4. Mei anna mingeid garantiisid, et see sait ja mis tahes kolmanda osapoole sait või mis tahes teave, sisu, materjal või andmed, mis on paigutatud sellele veebisaidile või kolmanda osapoole saidile ei sisalda viiruseid, nuhkvara, pahavara, trooja hobuseid, usse, loogikapomme või midagi muud, mis võiks saastada Teie tehnikat või osutada sellele laastavat toimet. Te peate olema veendunud, et Teil on olemas vastav tarkvara viiruste ja muude kahjurprogrammide kontrollimiseks. Me ei vastuta mis tahes kahjumi või kahju eest, mida Te võite kanda või mis Teil võib tekkida seoses selle ohuga, kui selle on põhjustanud kolmas osapool.

5.5. Me ei võta endale vastutust mis tahes kahjumite või kahjude eest, mille tõttu Te võite kannatada seoses selle saidi kasutamisega, kui kahju ja kahjumid tulenevad mis tahes väljaspool meie kontrolli olevast juhusest, sealhulgas ka teabe, sisu, materjalide ja muude andmete elektroonilisel edastamisel Interneti kaudu pealtkuulamise või dekrüpteerimise võimalusest.

5.6. Me ei võta endale vastutust mis tahes kaudsete kadude või kahjude eest, mis võivad Teile tekkida seoses antud veebisaidi kasutamisega (sh säästude, ärivõimaluste kaotus või saamata jäänud kasum või tulu), samuti mis tahes muud meie poolt ettenägematud kahjud või kahjustused, mis teil võivad tekkida seoses selle saidi kasutamisega.

6. Meie vastutuse välistamine

6.1. Palume pöörata tähelepanu sellele, et toodete ja teenuste teave ja kirjeldus sellel saidil ei pruugi esitada finantstoodete ja teenuste kõikide omaduste, tingimuste ja reeglite täielikku kirjeldust ning ei ole Teie laenuvõimaluste täielik nimekiri. Enne kui esitada taotlus, uurige hoolikalt finantstoote või teenuse kõiki võimalusi, reegleid ja tingimusi.

6.2. Kui esitate taotluse finantstoote või teenuse saamiseks, siis see tähendab, et Teie sõlmite Lepingu kolmanda osapoolega (pangaga või mis tahes muud liiki võlausaldajaga), kes pakub antud finantstoodet või teenust omadel tingimustel. Vastutust mõistmise ja nõusoleku eest reeglite ja tingimustega enne lepingu sõlmimist finantstoote või teenuse osutamiseks kannate Teie. Me ei vastuta mis tahes kahjumi või kahjude eest, mis võivad Teile tekkida seoses kolmanda osapoolega sõlmitud lepingu mis tahes tingimustega mis tahes finantstoote või teenuse suhtes.

6.3. Teie mis tahes kolmanda osapoole saidi kasutamist reguleerivad selle saidi kasutamise tingimused, kus kasutamise tingimused ja privaatsuspoliitika erinevad meie Reeglitest ja tingimustest ja meie privaatsuspoliitikast. Tutvumine, mõistmine ja nõusolek kolmandate isikute saidi reeglite ja tingimustega enne selle kasutamist on Teie vastutus. Me ei vastuta mis tahes kahjumi või kahju eest, mis võivad Teil tekkida seoses kolmanda osapoole saidile kohaldatavate kasutamise tingimustega.

6.4. Mis tahes seisukohti, arvamusi, nõuandeid või abi, mida on osutatud Teile kolmanda osapoole poolt antud veebisaidi kasutamise käigus ei esinda meie seisukohti, arvamusi, nõuandeid või abi ning neid meie poolt ei kontrollita, ei kiideta heaks ja ei kinnitata. Te teostate tegevusi või loobute tegevuste teostamisest toetudes kolmanda osapoole poolt esitatud mis tahes arvamusele, nõuandele või abile omal riisikol ja äranägemisel ning ilma Meie soovitusteta. Me ei vastuta mis tahes kahjumite või kahju eest, mis võivad Teile tekkida seoses kolmandate isikute selliste seisukohtadega, arvamustega, nõuannetega või abiga, sealhulgas ei vastuta me mis tahes kolmanda osapoole seisukoha, arvamuse, nõuande või abi täpsuse, usaldusväärsuse ja täielikkuse eest.

6.5. Palume pöörata tähelepanu sellele, et sellel ajal, kui see sait sisaldab teavet finantstoodete ja teenuste laia valiku kohta, võib finantsteenuste turul kättesaadavad olla ka muud tooted või teenused, mida ei ole kajastatud sellel saidil, kuid mis võivad olla Teile ja Teie vajadustele sobivamad võrreldes sellel saidil esitletutega.

7. Teie kohustused

7.1. Te peate võtma kasutusele kõik mõistlikud ettevaatusabinõud (sealhulgas kasutama asjakohaseid viirusetõrje vahendeid)selleks, et tagada, et mis tahes teave, sisu, materjalid või andmed, mida Te pakute oleks vaba viirustest, nuhkvarast, pahavarast, trooja hobustest, ussidest, loogikapommidest või muust pahatahtlikkust tarkvarast, millel võib olla laastav, saastav või kahjulik toime käesoleva internetisaidi või kolmandate isikute saitide mis tahes osale.

7.2. Te peate kontrollima ja tagama, et kogu teave, sisu, materjalid või andmed, mida Te pakute sellele veebisaidile on usaldusväärsed, täielikud, täpsed ja mitte eksitavad. Te peate avama kõik olulised faktid. Me ei võta endale vastutust mis tahes kahjumi või kahju eest, mis võivad Teile tekkida, kui mis tahes teave, sisu, materjalid või andmed, mis on sellele saidile sisestatud Teie poolt, ei ole usaldusväärsed, täielikud ja täpsed, võivad kedagi eksitada või ei avalikusta kõiki olulisi asjaolusid.

7.3. Enne kui võtate vastu mis tahes toote või teenuse kolmandalt isikult, peate Te üle vaatama kogu teabe, sisu, materjalid või andmed Teie kohta, mis on salvestatud kolmanda osapoole poolt, ja veenduda selles, et see teave on usaldusväärne, täielik, täpne ja pole eksitav ja samuti, et Te olete avalikustanud kõik vastavad asjaolud. Te kannate vastutust mis tahes vigade või valeandmete avastamise ja parandamise eest teabes, sisus, materjalides või muudes Teid puudutavates andmetes, mis on salvestatud kolmanda osapoole poolt, enne, kui saada mis tahes toode või teenus. Selle nõude mittetäitmine võib põhjustada kolmandate isikute poolt pakutavate toodete või teenuste tühistamise. Me ei võta endale vastutust mis tahes kahjumite või kahju eest, mida Te võite kanda, kui mis tahes teave, sisu, materjalid või andmed Teie kohta, mis on salvestatud kolmanda osapoole poolt, osutuvad ebatõesteks, mittetäielikeks ja ebatäpseteks või kedagi eksitavateks või ei ole Te avalikustanud kõiki olulisi asjaolusid.

7.4. Te nõustute, et vastutate meie ees mis tahes kahju, kahjumi, pretensiooni, nõude, vastutuse ja kulude (kaasa arvatud kohtukulud) eest, mis võivad Meile tekkida seoses Teie käitumisega sellel veebisaidil.

MoneyGuru SIA, Address: Rīga, Latvia, Kārļa Ulmaņa gatve 2, LV-1004
Registration number: 41503072001 Bank: Swedbank AS, E-mail: partner@moneyguru24.com
Copyright © MoneyGuru 2012-2024. All rights reserved.

Kasutades meie veebilehte nõustute te küpsiste kasutamisega.